Preventief liftonderhoud

Energiebesparing door modernisering van de lift: 

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Wanneer het kantoorgebouw hier niet aan voldoet, mag de lift niet meer gebruikt worden.

De verplichting om energielabel C of hoger te hebben staat in het Bouwbesluit uit 2012, maar is nog niet erg bekend onder eigenaren van gebouwen, Er is nog te weinig aandacht voor.

Verduurzaming van de lift:
Het moderniseren van de lift kan een goede oplossing bieden voor een duurzame transformatie van het kantoorgebouw. Bijvoorbeeld de vervanging van verouderde motoren en besturingen kan een energiebesparing van maar liefst 50% opleveren.

Duurzame liften bereik je dus met een zo laag mogelijk energiegebruik, maar het gebruik van de materialen heeft hier veel invloed op, net als de montage en installatie. Vaak kunnen bij een modernisering bepaalde onderdelen worden hergebruikt, de zware metalen geleiders in de liftschacht bijvoorbeeld. Dat scheelt CO2, want er hoeft geen nieuw staal gebruikt te worden. Dit bespaart tijd en geld tijdens de verduurzaming van de liftinstallatie(s).

Slimme systemen:
Ten slotte kan door gebruik te maken van slimme systemen het energiegebruik verder omlaag gebracht worden. Zo kan het liftgebruik van flexwerkers verminderd worden door een reserveringssysteem te gebruiken. In plaats van dat medewerkers naar een plekje zoeken worden ze rechtstreeks naar het juiste plekje verwezen wat onnodige ritjes met de lift voorkomt. Door gebruik te maken van dit slimme systeem worden tevens de onderhoudskosten van uw lift beperkt.

Gezien de klimaatdoelen van de EU is de verwachting dat over een aantal jaren zelfs een energielabel B of energielabel A verplicht zal worden. Als bedrijf of gebouweigenaar blijf je dit het liefst voor. Verduurzaming en onderhoud kan ook in stappen, het belangrijkste is een verduurzamingsplan.

Wilt u ook voorkomen dat uw lift straks niet meer gebruikt mag worden? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met u mee naar de verduurzamingsmogelijkheden voor uw situatie.

Nieuws en hoogtepunten